Åpne pensjonskonto

Alternativer for utfylling

Flytteprosessen blir mye enklere dersom du har avtalenummer og pensjonsselskap for pensjonskapitalbevisene dine tilgjengelig. Du kan enkelt finne denne informasjonen ved å logge deg inn på Norsk Pensjon. Videoen viser deg hvordan du gjør det.

Eksisterende avtaler

Ved å fylle ut skjemaet gir du Duvi fullmakt til å:

  1. Åpne pensjonskonto i ditt navn
  2. Hente din pensjonsbeholdning (pensjonskapitalbevis) fra andre pensjonsselskaper og samle alt på din nye konto

Du fyller ut og signerer med BankID. Vi tar oss av resten.