Fullmakt til å åpne pensjonskonto

Ved å fylle ut skjemaet under gir du Duvi fullmakt til å:

  1. Åpne pensjonskonto i ditt navn
  2. hente din pensjonsbeholdning (pensjonskapitalbevis) fra andre pensjonsselskaper og samle alt på din nye konto

Du fyller ut og signerer med BankID. Vi tar oss av resten

Vennligst fyll ut:
Personalia
Alternativer for utfylling

Flytteprosessen blir mye enklere dersom du har avtalenummer og pensjonsselskap for pensjonskapitalbevisene dine tilgjengelig. Du kan enkelt finne denne informasjonen ved å logge deg inn på Norsk Pensjon. Videoen over viser deg hvordan du gjør det.

Eksisterende avtaler